Uzmanību! Tas ir alkohols. Alkohols var kaitēt jūsu veselībai.