PRIVĀTUMA NOSACĪJUMI

PERSONAS DATU APSTRĀDĀŠANA

Interneta vietnes www.prike.lv personas datu pārzinis ir SIA “PRIKE LATVIJA” (reģistrācijas kods 50002042161), adrese: Tīraines iela 1, LV-1058 Rīga, tālr. +371 670 689 43 un e-pasts info@prike.lv. Pārzinis ir nozīmējis datu aizsardzības speciālistu Katrinu Kleinu (Katrina Klein), ar kuru var sazināties pa tālruni: +372 622 4900 un e-pastu: katrina.klein@prike.ee.

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

  • Pēc tam, kad klients ir pie mums vērsies, atkarībā no nepieciešamības tiek apstrādāts vārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese.

Kādam mērķim personas dati tiek apstrādāti?

Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu labāku apkalpošanu un lai administrētu klienta pieprasījumus.

Interneta vietnes lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta vietnes (kā informācijas sabiedrības) pakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā arī vietnes izmantošanas statistikas veikšanai.

Tiesiskais pamats

Personas datu apstrādāšana notiek ar klientu noslēgta līguma izpildes nolūkā vai lai sazinātos ar klientu un izpildītu no likuma izrietošus pienākumus. Personas datu apstrādāšana notiek juridisko saistību izpildes nolūkā (piemēram, klientu apkalpošana).

Saņēmēji, kuriem personas dati tiek nosūtīti

Personas dati tiek nosūtīti interneta vietnes klientu atbalstam klientu problēmu atrisināšanai.

Personas dati var tikt nosūtīti infotehnoloģijas pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta vietnes funkcionalitātes vai datu glabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti Zone.ee serveros, kas atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu teritorijā. Dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi par pietiekamu, kā arī ASV uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies privātuma vairogam (Privacy Shield).

Piekļuve personas datiem ir interneta vietnes darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta vietnes izmantošanu saistītus tehniskos jautājumus, kā arī lai sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.

Interneta vietne veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un infotehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai pretlikumīgas iznīcināšanas, pazušanas, grozīšanas vai neatļautas piekļuves un atklāšanas.

Personas datu nosūtīšana interneta vietnes personas datu apstrādātājiem (piemēram, datu izvietošanas pakalpojuma sniedzējiem) notiek uz līgumu pamata, kas noslēgti starp interneta vietni un apstrādātājiem. Apstrādātājiem, veicot personas datu apstrādi, ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Iepazīšanās ar personas datiem un datu labošana

Iepazīties ar personas datiem ir iespējams ar klientu atbalsta starpniecību.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, tad klientam ir tiesības piekrišanu atcelt, informējot par to klientu atbalstu ar e-pasta starpniecību.

Glabāšana

Interneta vietne izmanto savāktos statistikas datus analīžu veikšanai līdz trīs gadus.

Ar patērētāju strīdiem saistītu nesaskaņu gadījumā personas dati tiek saglabāti līdz prasības izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām.

Dzēšana

Personas datu dzēšanai ir jāgriežas pie klientu atbalsta ar e-pasta starpniecību. Uz datu dzēšanas pieteikumu tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.

Pārsūtīšana

Uz personas datu pārsūtīšanas pieteikumiem, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā. Klientu atbalsts pārbauda personas identitāti un paziņo par personas datiem, kuri ir pārsūtāmi.

Tiešā mārketinga paziņojumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, tad e-pasta kājenē ir jāuzklikšķina atbilstošajam A vai jāsazinās ar klientu atbalstu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā (profilēšana), tad klientam ir tiesības iesniegt iebildumus pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tai skaitā pret profilēšanas veikšanu saistībā ar tiešo mārketingu, informējot par to klientu atbalstu ar e-pasta starpniecību.

Strīdu risināšana

Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta starpniecību (+371 670 689 43info@prike.lv). Uzraugošā iestāde ir Latvijas Datu valsts inspekcija (info@dvi.gov.lv).

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS PRINCIPI

Kas ir sīkdatnes un kā tās darbojas?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus pārlūkprogramma saglabā Tavā datorā, kad Tu apmeklē SIA “PRIKE LATVIJA” (turpmāk – mūsu) interneta vietni, lai mūsu interneta vietni Tev būtu ērtāk lietot un lai mēs iegūtu informāciju par vietnes izmantošanu, kā arī lai mēs varētu atbalstīt savu pakalpojumu mārketingu. Pateicoties sīkdatnēm, mūsu interneta pakalpojumu izmantošana ir vienkāršāka un ērtāka, mēs varam vērot, kā mūsu interneta vietne tiek lietota, kā arī mēs varam Tev sniegt labākus pakalpojumus.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Mēs izmantojam pirmās un trešās puses sīkdatnes, kuras var būt vai nu seansa vai pastāvīgās sīkdatnes. Īslaicīgās jeb seansa sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā tikai uz to laiku, kad izmanto konkrēto interneta pārlūkprogrammu. Pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas sīkdatnes tiek izdzēstas. Īslaicīgās sīkdatnes tiek parasti lietotas, lai datora lietotājam nodrošinātu ērtāku interneta pārlūkprogrammas lietošanu. Pastāvīgās sīkdatnes ir tādas sīkdatnes, kuras saglabājas Tavā datorā arī pēc interneta pārlūkprogrammas aizvēršanas. Šīm sīkdatnēm var piekļūt un tās var izmantot tikai šo konkrēto sīkdatņu īpašnieki. Pastāvīgās sīkdatnes var saglabāties Tavā datorā vairākas dienas, mēnešus vai gadus atkarībā no sīkdatņu īpašnieka noteiktā perioda. Pirmās puses sīkdatnes ir tās sīkdatnes, kuras esam uzstādījuši savā mājaslapā un ar kuru palīdzību ir iespējams saglabāt informāciju, kura tiek izmantota nākamajā reizē, kad apmeklē mūsu mājaslapu. Interneta vietnē www.prike.lv mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, lai saglabātu interneta vietnes apmeklētāju valodas izvēli ar mērķi atvieglot lapas lietošanu nākotnē. Trešās puses sīkdatnes ir tās sīkdatnes, kuras ir izveidojušas trešās puses un kuras mēs izmantojam analīžu veikšanas nolūkā. Sīkdatnes nodrošina labāku piekļuvi mūsu interneta vietnei, kā arī ļauj analizēt lietotāju profilu, lai mēs varētu tiem piedāvāt piemērotākus pakalpojumus. Mēs izmantojam saņemto informāciju interneta vietnes funkcionalitātes ziņojumu sastādīšanai, kā arī interneta vietnes efektivitātes uzlabošanai. Šeit ir sniegta informācija par to, kā un kādas sīkdatnes tiek izmantotas mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu Tavu lietotāja pieredzi, kā arī ir sniegtas norādes, kādā veidā vari mainīt pārlūka iestatījumus attiecībā uz sīkdatņu atļaušanu.

Kā izdzēst sīkdatnes vai kā bloķēt to saglabāšanu savā ierīcē?

Atkarībā no nepieciešamības Tu vari bloķēt vai izdzēst saglabātās sīkdatnes, kā arī atsaukt piekrišanu saglabāt sīkdatnes Savā datorā vai ierīcē. Šeit ir sniegtas saites uz informāciju par to, kā izplatītāko interneta pārlūku gadījumā ir iespējams mainīt sīkdatņu vai drošības iestatījumus.

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Kas notiek tad, ja tiek bloķētas vai dzēstas sīkdatnes?

Sīkdatņu saglabāšanas bloķēšana vai saglabāto sīkdatņu dzēšana var Tev liegt zināmu mūsu interneta vietnes www.prike.lv funkciju izmantošanu, kā arī var ierobežot interneta vietnes darbību.

Vai ir iespējams mainīt sīkdatņu izmantošanas principus?

Šos sīkdatņu izmantošanas principus ir iespējams mainīt gadījumā, ja tiek grozīta likumdošana vai citi reglamentējošie akti, kuri nosaka izmaiņas sīkdatņu uzstādīšanā vai izmantošanā. Katrā ziņā mēs informēsim par sīkdatņu izmantošanas principu izmaiņām savā interneta mājaslapā.

Uzmanību! Tas ir alkohols. Alkohols var kaitēt jūsu veselībai.